top of page

Position Eskilstuna

Position Eskilstunas syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för att öka Eskilstunas attraktionskraft. Föreningens mål är att vara ett oberoende aktivt nätverk som verkar för bättre förutsättningar för Eskilstunas näringsliv samt att bidra till att marknadsföra Eskilstuna Kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Föreningens vision är att Eskilstuna växer och stärker näringslivet.

 

Vem kan vara medlem?

Föreningen vänder sig till organisationer, företag, föreningar och myndigheter som i sina verksamheter verkar i Eskilstuna Kommun. Oavsett vilket bransch eller näring ni verkar inom har ni nytta av ett starkt näringsliv som alla arbetar för en attraktivare stad och levande stadskärna.  

 

Föreningen samverkar väldigt nära Hotell och Restaurang Föreningen, Destination Eskilstuna, Affärsplan Eskilstuna och Eskilstuna Kommun. 

 

Position Eskilstuna är en fusion mellan Cityföreningen i Eskilstuna och Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk förening (DeNef). Föreningen har idag 100 medlemmar.

Vår styrelse

emelie_gard_eskilstuna.jpg

Emelie Gard

ORDFÖRANDE

Eskilstunabo sedan 2008 med starkt engagemang för Eskilstunas näringsliv och dess utveckling. Driver kongressbyrån Happy Meetings i Eskilstuna. Har under hela sitt arbetsliv varit verksam inom besöksnäringen med fokus på möten och konferens. Brinner starkt för samverkan och att det är tillsammans som vi kan göra skillnad. 

elina_positioneskilstuna.jpg

Eric Johansson

LEDAMOT

VD för Sundbyholms Slott och Sundbyholms Travrestauranger. Har tidigare arbetat internationellt inom ABB, Ericsson, Dow Corning och Dow Chemical. Arbetar som valnämndens ordförande i Svenska Möten. Tidigare verksam i styrelserna för Svenska Möten och Countryside Hotels. Arbetar i Destination Eskilstunas styrelse och diverse nätverk i Eskilstuna. Starkt engagerad i Eskilstunas besöksutveckling.

elina_positioneskilstuna.jpg

Annica Skoog

LEDAMOT

Leg. Tandhygienist och Leg. Sjuksköterska från början. Sadlade om och öppnade inredningsbutiken Wäsby Magasin 2011. Driver tillsammans med andra entreprenörer i Väsbyholm, ute på landet, ”Butikerna på Wäsby”. Butikerna är belägna i gamla lador och stall som varsamt renoverats både exteriört och interiört.

emelie_gard_eskilstuna.jpg

Anders Lundberg

LEDAMOT

Yrkeslärare på Zetterbergsgymnasiet Handels- och administrationsprogrammet. Undervisar bland annat i service, bemötande och försäljning. Var tidigare butikschef på Stadium i 21:an med engagemang i Eskilstuna innerstad. Har också arbetat 10 år på Stadium i Tuna Park.  Vill bidra med erfarenhet av att driva butik i centrum i tuffa tider och skapa tillfällen för eleverna i skolan att engagera sig i näringslivet i Eskilstuna. 

emelie_gard_eskilstuna.jpg

Mathilde Stavehaug

LEDAMOT

Artist, konferencier, producent samt VD för Eskilstunarevyn som brinner för musik, scenkonst och underhållning och har trots sin unga ålder gedigen utbildning och erfarenhet inom branschen. Hon vill ta Broadway till Eskilstuna och drömmer om att skapa ett Eskilstuna som utstrålar vad hon själv tror på: att allt är möjligt.

elina_positioneskilstuna.jpg

Alexander Lundvall

LEDAMOT

Född och uppväxt i Eskilstuna med en stark tro på stadens framtid. Har en bakgrund i kommunpolitiken och flertalet ideella organisationer i staden. Vill bidra till att involvera fastighetsägarna i stadens utveckling och synliggöra hur bra Eskilstuna är som bostadsort. Driver ett antal lokala fastighetsprojekt.

elina_positioneskilstuna.jpg

Veronica Gustafsson

LEDAMOT

Centrumchef på Tuna Park. Har ett stort engagemang för Eskilstuna och vill gärna bidra till att Eskilstuna blir en attraktivare stad att leva och bo i, både genom sitt yrke men också genom sitt engagemang i olika styrelser och nätverk. Har lång erfarenhet från ledande positioner inom besöksnäringen både inom hotell och handel. Styrelseledamot i Destination Eskilstuna.

emelie_gard_eskilstuna.jpg

Micael Peterson

LEDAMOT

Inkluderingsansvarig på RF-SISU Sörmland med stort hjärta för integrationsfrågor inom idrotten. Arbetar också som samordnare för rörelsesatsningen i skolan samt projektledare för Idrottens Dag. Vill bidra till att Eskilstuna blir en stad där besökarna inte bara kommer och tittar på idrott, utan också komma hit för att utöva idrott.

emelie_gard_eskilstuna.jpg

Anders Orre

ORDFÖRANDE

Kommersiell fastighetsförvaltare på Corem och inbiten eskilstunabo. 20 år i fastighetsbranschen inom den kommunala och privata sektorn samt som egen företagare. Har arbetat mycket med fastighets-, stadsdels- och ortsutveckling genom åren. Målet är att kunna bidra till att ändra bilden av staden. Eskilstuna skall vara en stad man väljer att leva, verka och bo i.

bottom of page