top of page
image0.jpeg

Vi positionerar, utvecklar och påverkar

Ett oberoende nätverk vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för att öka Eskilstunas attraktionskraft.

Position Eskilstuna är en fusion mellan Cityföreningen i Eskilstuna och Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk förening (DeNef).

Föreningen vänder sig till organisationer, företag, föreningar och myndigheter som har sina verksamheter i Eskilstuna kommun.

FOTO: ELI ABADJI

Nävar i solidaritet

Varför ska man vara medlem?

Vi är din hjälpande hand att lyckas i Eskilstuna. Allt från viktig statistik, kontaktnät, rådgivning, tillstånd, Eskilstuna presentkort, evenemang, information och ett perfekt bollplank i många situationer. Vi delar med oss av varandras framgångar och hjälper varandra att göra Eskilstuna till en attraktiv stad, tillsammans!

VÅRA MEDLEMMAR

Vem kan bli medlem?

Är du en näringsidkare i Eskilstuna kan du bli medlem hos oss. Det viktigaste är att du verkar och är geografisk positionerad i Eskilstuna. Våra medlemmar är allt från banker, transportbolag, hotell, restauranger, butiker, redovisningsbyråer och mycket mer!

Vad innebär detta för mig?

Som medlem betalar du en årsavgift som är anpassad för just din verksamhet. Medlemskapet gäller i 12 månader och förlängs automatisk om inte uppsägning sker 3 månader innan nästkommande avtalsperiod börjar.

bottom of page