top of page

Varför ska man vara medlem?

Vi är din hjälpande hand att lyckas i Eskilstuna. Allt från viktig statistik, kontaktnät, rådgivning, tillstånd, Eskilstuna presentkort, evenemang, information och ett perfekt bollplank i många situationer. Vi delar med oss av varandras framgångar och hjälper varandra att göra Eskilstuna till en attraktiv stad, tillsammans!

Nävar i solidaritet

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Vi arbetar för ett bättre näringslivsklimat i Eskilstuna där vårt mål är att Eskilstuna ska bli en ännu bättre stad att verka och bo i. Vi är övertygade om att det gör vi bäst tillsammans! Som medlem hos oss får du flera förmåner som du kan läsa om nedan. Något som också är viktigt är att du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla Eskilstuna som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi positionera, utveckla och påverka!

  • Gratis medverkan i Eskilstuna Presentkort som omsätter över en miljon till Eskilstunas lokala verksamheter. Det är ett presentkort för hela Eskilstuna så alla typer av verksamheter är välkomna att ansluta sig. Läs mer på vår hemsidan under fliken ”Eskilstuna Presentkort”. 

  • Tillgång till statistik och rapporter.

  • Synlighet i våra digitala kanaler utan kostnad. Vi marknadsför alla evenemang i staden och ser till att våra medlemmar får en chans att synas hos våra partners.

  • Vi anordnar olika aktiviteter i citykärnan så som Internationella Matmarknaden och Stadsfestivaler.

  • Vi prioriterar din verksamhet vid andra aktiviteter och samkoordinerar med andra föreningar och Destination Eskilstuna. Allt för att våra medlemmar ska få synlighet i många sammanhang.

  • Vi tar årligen fram medlemsförmåner i from av rabatterade tjänster hos våra lokala aktörer, radio, annonsering, coachning, digitala lösningar och innovativa tjänster. Vill du erbjuda din tjänst till övriga medlemmar? Kontakta oss.

  • Var med och påverka! Vi driver frågor inom stadsutveckling, säkerhet och trygghet för att göra tillvaron roligare, bättre och tryggare för alla. 

  • Vi gör omvärldsbevakning på nationell och internationell nivå.

  • Samproduktion inom kommun och riksnivå.

  • Vi hjälper till med tillstånd, kontaktnät och övriga frågor kring aktivitetsplanering.

Fyll i formuläret för att ta del av utbildningarna

Tack för ditt meddelande!

Vem kan bli medlem?

Är du en näringsidkare i Eskilstuna kan du bli medlem hos oss. Det viktigaste är att du verkar och är geografisk positionerad i Eskilstuna. Våra medlemmar är allt från banker, transportbolag, hotell, restauranger, butiker, redovisningsbyråer och mycket mer!

Vad innebär detta för mig?

Som medlem betalar du en årsavgift som är anpassad för just din verksamhet. Medlemskapet gäller i 12 månader och förlängs automatisk om inte uppsägning sker 3 månader innan nästkommande avtalsperiod börjar.

bottom of page